Privacybeleid

De Hallen Amsterdam kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Hallen Amsterdam, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier en/of het formulier om aan te melden voor de nieuwsbrief op de website aan De Hallen Amsterdam verstrekt.

Hoe gaat De Hallen Amsterdam om met jouw persoonsgegevens?

De Hallen Amsterdam beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum. Er zijn echter altijd bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals voor het reserveren van een rondleiding, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je een contactverzoek indient via één van de formulieren op onze website of wanneer je bij ons solliciteert.

We gaan heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk. We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens.

Degene die zijn of haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, is en blijft eigenaar van deze gegevens. Dat betekent dat er door de eigenaar van deze gegevens toestemming is gegeven om de persoonsgegevens te verwerken. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming weer kan intrekken en zijn of haar gegevens kan laten verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon is te herleiden. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Onder verwerking verstaan we elke handeling die wordt verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Fysiek bezoek aan De Hallen Amsterdam

In het gebouw worden vanwege beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid van bezoekers en van het personeel zo goed mogelijk te bewaken.

Websitebezoek

Op onze website worden verschillende diensten aangeboden. Je kunt een rondleiding aanvragen, je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief en je kunt een contactverzoek indienen. In al deze gevallen vragen wij jou om persoonsgegevens, om jouw verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. De verkoop van tickets voor activiteiten binnen De Hallen Amsterdam geschiedt altijd via de websites van derden.

Doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of graag op de hoogte blijft van onze activiteiten je hiervoor bepaalde persoonsgegeven hebt ingevuld, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • landgegevens;
 • IP-adres
 • e-mailadres;
 • taalvoorkeur (voor de nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie);
 • overige informatie die door de bezoeker van de website vrijwillig wordt verstrekt en/of waar de bezoeker ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven om te mogen verwerken,
 • bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksdoeleinden of om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten die plaatsvinden in en om het gebouw.
Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:

 • deze nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen;
 • de eigenaar hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor De Hallen Amsterdam (bijvoorbeeld analytische doeleinden of direct marketing);
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Waarom doen wij dit?

De Hallen Amsterdam verwerkt persoonsgegevens:

 • om jouw verzoek voor beeldmateriaal, of jouw aanvraag voor een rondleiding of andere activiteit te kunnen afhandelen;
 • om contact te kunnen opnemen als er problemen zijn met of vragen zijn over de uitvoering van de overeenkomst;
 • om contact te kunnen opnemen als er urgente wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de datum of het tijdstip waarop je je rondleiding hebt gereserveerd;
 • om jouw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen;
 • om te kunnen instaan voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers;
 • om de rondleiding, workshop of andere dienst in de gewenste taal te kunnen aanbieden;
 • om bij een workshop voor kinderen de inhoud hiervan goed af te kunnen stemmen op de samenstelling van de groep (wij vragen naar de leeftijd van de kinderen);
 • om de afgenomen activiteit in rekening te brengen;
 • om je correct aan te kunnen spreken in jouw voorkeurstaal;
 • om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
 • als je hebt gevraagd informatie van ons te ontvangen;
 • om je te kunnen uitnodigen voor evenementen;
 • voor analysedoeleinden waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren, en waarbij gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd;
 • als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als je op de hoogte gehouden wilt worden over ons gebouw, voor onderzoeksdoeleinden of om onze dienstverlening te verbeteren.
Verwerking door derde partijen

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat wij zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting.

In dergelijke gevallen schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt eveneens de persoonsgegevens.

In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De Hallen Amsterdam is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Ook kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn aangifte te doen. Daarnaast kunnen politie, justitie, toezichthouders en/of de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. In al deze gevallen moeten de benodigde persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens vier weken na het afronden of stopzetten van een wervingsprocedure vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant diens gegevens in portefeuille te houden. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens nog maximaal één jaar.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of als je hebt aangegeven dat je als relatie in ons bestand wilt worden opgenomen, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je ook gebruikmaken van de link ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrief.

Alle gegevens die zijn verzameld ten behoeve van het afnemen van onze producten en/of diensten zullen na het volledig afronden hiervan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om mee te werken aan een onderzoek van politie of andere autoriteiten.

Cameratoezicht

Vanwege beveiligingsdoeleinden maakt De Hallen Amsterdam binnen in het gebouw gebruik van cameratoezicht. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de camerabeelden. Ze worden niet met derden gedeeld, tenzij politie of andere autoriteiten om deze beelden verzoeken. Gemaakte beelden worden maximaal 72 uur bewaard, tenzij deze gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten.

Sociale media

De Hallen Amsterdam maakt veel gebruik van sociale media om je te inspireren, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ook reageren we op jouw vragen en opmerkingen. Je kunt ons volgen op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Als je deze sociale media gebruikt, ga je akkoord met de voorwaarden van het sociale media-platform dat je gebruikt.

Op sociale media plaatsen we ook advertenties over onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Je krijgt onze advertenties te zien op basis van de gegevens die het sociale media-platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je leeftijd, in welk land je woont of dat je geïnteresseerd bent in kunst en cultuur.

De Hallen Amsterdam heeft geen invloed op de gegevens die sociale media-platforms van jou verzamelen. Kijk hiervoor in de voorwaarden van het sociale media-platform. Deze privacy-instellingen kun je vaak ook beheren in de instellingen van jouw sociale media-profiel.

Google Analytics

De Hallen Amsterdam gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek van de website. Met deze kennis verbeteren we de website. De gegevens leiden niet naar individuele personen. Lees meer over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De Hallen Amsterdam heeft de volgende maatregelen genomen om jouw privacy te beschermen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
 • We delen geen gegevens met Google.
 • Google Analytics wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.
 • De laatste drie cijfers van je IP-adres zijn verwijderd, waardoor ze zijn geanonimiseerd.
Cookies

Op de website van De Hallen Amsterdam gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar jouw browser wordt gestuurd, zodat je (account) automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek.

Meer hierover lees je in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en je wilt je afmelden, doe je dit met de link ‘Afmelden’ boven of onder in de nieuwsbrief.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Hallen Amsterdam doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Ons doel is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om daarmee te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@dehallen-amsterdam.nl.

Wijzigingen

De Hallen Amsterdam behoudt het recht om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd in 2020.

www.dehallen-amsterdam.nl is de website van De Hallen Amsterdam.

De Hallen Amsterdam is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Hannie Dankbaarpassage 47, 1053 RT Amsterdam
Telefoon: 020 – 705 8164
E-mailadres: info@dehallen-amsterdam.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52013073

 

Website by HOAX Amsterdam