Disclaimer

Op de website van De Hallen Amsterdam vind je informatie over alle ondernemers die in het complex gevestigd zijn, daarnaast kun je onder andere onze agenda inkijken, rondleidingen aanvragen, een verzoek tot zaalhuur insturen en vind je informatie terug over de historie van het pand.

Wij hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. We vragen hiervoor jouw begrip en stellen je reactie op prijs. Dit geeft ons de mogelijkheid de informatie aan te passen.

De inhoud van de website bestaat deels uit hyperlinks naar websites en informatie van derden. Ondanks constante zorg en aandacht voor alle aangeboden informatie, kan De Hallen niet garanderen dat deze altijd volledig en/of juist is. De Hallen Amsterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de websites van derden, noch voor enige schade en kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Auteursrechten

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij De Hallen Amsterdam. Zonder schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Privacy

In een reglement hebben wij vastgelegd wat we bij De Hallen Amsterdam verstaan onder privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy. Klik HIER om de privacy verklaring te lezen.

Wijzigingen

De Hallen Amsterdam behoudt het recht om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen. De disclaimer is gepubliceerd in 2020.

 

Website by HOAX Amsterdam