Organisatie

Organisatie De Hallen Amsterdam (beheer)

Raad van Toezicht Stichting TROM:
Jan Doets, voorzitter
Marijke Schreiner
Gérard van Gorp
Klaus Vink
Carel de Reus
Erica Schoen

Bestuur Stichting TROM:
Eisse Kalk, voorzitter
André van Stigt, penningmeester
Johan Valster

Dagelijkse bedrijfsvoering:
Johan Valster, directeur
Myrna de Wit, office manager
Rosanne Luyckx, communicatie & pr

Op freelance-basis aan de organisatie verbonden:
Jan Maarten Kops, technische ondersteuning