image

Xavier Le Clerc – Franse Boeklezing

(scroll voor Nederlands)

Un entretien mené par Pierre-Pascal Bruneau de la librairie française Le Temps Retrouvé.
Een interview met Pierre-Pascal Bruneau (in het Frans) van de Franse boekhandel Le Temps Retrouvé

De la Kabylie à la France, deux vies, deux destins
Un homme sans titre est un hommage de l’auteur rendu à ses deux pays mais, avant tout, un livre hommage à son père. Xavier Leclerc, raconte son enfance, une fratrie de neuf enfants dominée par un père, digne, dur et taiseux. Cet homme, qui quitte la misère de la Kabylie en 1962 pour la misère des exploités et des sans-grades en France, n’a ni statut, ni place, ou si peu, dans la société française de cette époque. Pourtant cet homme “sans titre” est, au yeux de son fils, un héros digne et magnifique. Un homme sans titre parle aussi de la transformation du jeune Hamid Aït-Taleb en Xavier Leclerc, et de la difficulté de réussir pour ceux qui ne sont pas nés au “bon” endroit, ceux qui n’ont pas hérité de l’Habitus culturel et de classe qui donnent accès à la réussite sociale. Un superbe récit, d’une grande sensibilité, sur l’amour filial et la quête d’une identité.

Pierre-Pascal Bruneau

Note : La traduction néerlandaise d’un « Un homme sans titre », vient de paraitre.
———-

Deze avond wordt georganiseerd door het Institut français NL en de stichting l’Échappée Belle, in samenwerking met en boekhandel Le Temps Retrouvé Le Temps Retrouvé met steun van het programma Nouvelles Voix als onderdeel van de “Détour(s)” auteursreizen georganiseerd door het Franse netwerk in Nederland.

Van Kabylië naar Frankrijk, twee levens, twee lotsbestemmingen
Un homme sans titre is een eerbetoon aan de auteur van zijn twee landen, maar bovenal is het een eerbetoon aan zijn vader. Xavier Leclerc vertelt het verhaal van zijn jeugd, een familie van negen kinderen die gedomineerd werden door een vader die waardig, hard en zwijgzaam was. Deze man, die in 1962 de ellende van Kabylië verliet voor de ellende van de uitgebuitenen en kansarmen in Frankrijk, had geen status en geen, of heel weinig, plaats in de Franse maatschappij van die tijd. Toch is deze man, zonder titel, in de ogen van zijn zoon, een waardige en grote held. Un homme sans titre spreekt ook over de transformatie van de jonge Hamid Aït-Taleb in Xavier Leclerc, en over hoe moeilijk het is voor degenen die niet op de ‘juiste’ plaats geboren zijn, degenen die niet de culturele en klasse Habitus hebben geërfd die toegang geeft tot maatschappelijk succes. Een prachtig, gevoelig verhaal over de liefde van een jongen voor zijn vader en de zoektocht naar zijn eigen identiteit.
Interview door Pierre-Pascal Bruneau
Noot: De Nederlandse vertaling van Un homme sans titre is zojuist verschenen.

Programma
19h45 inloop
20h00 begin met gesprek
21h00-21h10 einde gesprek en vragen
21h15 tot 22h00 signeren boeken door auteur / boekenverkoop
22h00 einde
De Échappée Belle Card is een persoonlijke kaart. Alleen de houder kan profiteren van het gereduceerde tarief.

Het aantal deelnemers is beperkt. Reserveer daarom zo snel mogelijk. Plaatsen die minder dan vierentwintig uur voor de literaire avond worden geannuleerd, kunnen niet worden terugbetaald.
L’Échappée Belle wordt gesteund door CNL en BNP Paribas. De literaire avonden worden georganiseerd in samenwerking met boekhandel Le Temps Retrouvé.

Tickets: €6,- via https://cafebelcampo.nl/events/xavier-le-clerc-boeklezing/

Café Belcampo

+31(0)20 3032886

Website

Email

  • Maandag 09:00 — 18:00
  • Dinsdag 09:00 — 19:00
  • Woensdag 09:00 — 19:00
  • Donderdag 09:00 — 20:00
  • Vrijdag 09:00 — 19:00
  • Zaterdag 09:30 — 18:00
  • Zondag 10:00 — 18:00