image

Presentatie ‘Vuilnis en verzet’

DE AMSTERDAMSE STADSREINIGING IN DE OORLOG

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stagneerde het werk van de Amsterdamse Stadsreiniging om de stad schoon te houden en de vuilnis van bewoners in te zamelen. De volksgezondheid en hygiene stonden hierdoor onder druk. Door de oorlog ontbrak het de vuilnismannen aan essentiële gereedschappen. Bovendien werden er vuilnismannen ontslagen omdat ze Jood waren of werden op de trein naar Duitsland gezet om daar dwangarbeid te verrichten. Verzet van de Amsterdamse vuilnismannen kreeg bekendheid door hun aandeel in de Februaristaking in 1941. Tot het eind van de oorlog bleven diverse medewerkers van de Stadsreiniging zich verzetten tegen de Duitsers. Onder de vuilnismannen bevonden zich ook enkelen die lid werden van de NSB en sympathiseerden met de Duitsers.

De presentatie ‘Vuilnis en verzet’ gaat dieper in op het gebrekkige functioneren van de Stadsreiniging onder de bijzondere oorlogsomstandigheden, maar staat ook uitgebreid stil bij de vuilnismannen zélf. Wie waren zij? Waarom gingen ze in verzet? Waarom collaboreerden sommigen? Wie waren de oorlogsslachtoffers? Wat was de rol van de directie van de Stadsreiniging?

De Hallen Studio’s

+31(0)20 8208206

Website

Email