Bewoners contactpagina

Geachte buurtbewoner van de Hallen Amsterdam,

Als beheerder van de Hallen Amsterdam stellen wij alles in het werk om de lusten van ons prachtige gebouw te optimaliseren en de lasten tot een minimum te beperken. Wij zijn ons ervan bewust dat deze conflicterende belangen af en toe tot ongewenste situaties leiden. Met onderstaand contactformulier willen wij u de mogelijkheid bieden om ons op eenvoudige wijze te informeren over door u geconstateerde situaties die tot overlast voor de buurtbewoners leiden of hebben geleid.

Het is in ieders belang dat de Hallen een toegevoegde waarde voor de buurt bieden.

De meldingen die u via deze weg aan ons kenbaar maakt zullen wij met de grootste zorg behandelen.

 

Bewoners Contact

Contactformulier voor buurtbewoners de Hallen Amsterdam