Historie

Het Rijksmonument in historische context

Tramremise de Hallen is historisch gezien een gesloten enclave in de eind negentiende-eeuwse stadsuitbreiding die zich kenmerkt door lange gesloten bouwblokken met monumentale bakstenen gevels aan de straatzijde. Achter die gevels ligt een ruimtelijke binnenwereld. Tramremise de Hallen is een ambachtelijk, functionalistisch complex. De dienst Publieke Werken, ook beroemd om haar bruggen, maakte vanzelfsprekende trotse gebouwen van baksteen en “state of the art “ constructies. Opvallend zijn de kappen met hun slanke polonceau spanten en vrije overspanning van eerst 9, later zelfs  21 meter (in hal 1). Maar het waren, naast hele ruimtelijke, vooral sobere, doelmatige, degelijke en goedkope gebouwen.

De complex- en ensemblewaarde geven de Hallen een bijzondere kwaliteit, juist als deze geheel behouden blijft. Minder waardevolle monumentale delen kent het complex niet. Het spreekt voor zich dat nieuwe functies natuurlijk wel hun eigen aanpassingen eisen, zoals het vaker gebeurd is in de meer dan honderdjarige geschiedenis.
Aanpassingen zijn daarom in het plan doelmatig en functioneel gemotiveerd. Niet alleen de gebouwen en constructies zijn zichtbaar gehouden, maar ook de geschiedenis.
Lees hier meer over de herontwikkeling en organisatie van De Hallen Amsterdam…

Historie - 01 Historie - 02 Historie - 03 Historie - 04 Historie - 05 Historie - 06 Historie - 07 Historie - 08 Historie - 09